Privātuma politika

Informatīvs elektronisks katalogs www.Vapeterminal.lv

Privātuma politika

1. SIA «A4 plus» apņemas aizsargāt un cienīt Jūsu privātumu.

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA «A4 plus», reģistrācijas numurs LV40003130065, Aleksandra Grīna bulvāris 3-37, Rīga; tālrunis: 67 613 541, e-pasts: info@a4plus.lv.

3. SIA «A4 plus» apstrādā Jūsu konta datus. Konta dati var iekļaut Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruni, e-pasta adresi, un citus datus, kurus sniedzāt reģistrējoties www.a4plus.lv vietnē.

4. Jūsu sniegtie dati tiek izmantoti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu šo darījumu uzskaiti.

5. SIA «A4 plus», var apstrādāt Jūsu sniegtos datus, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

6. Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.

7. SIA «A4 plus» ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

8. SIA «A4 plus» personas datus izmanto:

  - klientu identificēšanai,

  - klientu apkalpošanai,

  - pakalpojumu sniegšanai,

  - līguma vai rēķina sagatavošanai,

  - preču piegādei,

  - garantijas saistību izpildei,

  - iebildumu izskatīšanai,

  - norēķinu administrēšanai.

9. SIA «A4 plus» neizpauž trešajām personām personas datus.

10. SIA «A4 plus» veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi).

11. Sīkfaili ir maza informācijas pakete, kas tiek glabāta Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, kad apmeklējat noteiktas vietas, tajā skaitā vietni www.a4plus.lv.

12. SIA «A4 plus» neizmanto sīkfailus, lai saglabātu Jūsu personisko informāciju.

13. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā persona iesniedz datus (SIA «A4 plus» interneta mājas lapā, e-pastā, pa tālruni vai klātienē).

14. SIA «A4 plus» ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, atjaunojot informāciju interneta mājas lapā.

15. SIA «A4 plus» interneta mājas lapā var tikt ievietotais saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuriem SIA «A4 plus» atbildību nenes.